Valokuvauksen yleiset sopimusehdot

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei tilaajan kanssa ole toisin sovittu. Tilaaja tarkoittaa näissä ehdoissa valokuvauspalveluita tilannutta yksityishenkilöä, yrityksen edustajaa tai yritystä.

Kuvauksen hinta ja palvelun sisältö

Ellei toisin ole sovittu, määräytyy valokuvauksen hinta ja sisältö voimassa olevan kuvauspalveluhinnaston mukaisesti. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa.

Kaikkiin kuvauspaketteihin sisältyy:

  • Vesileimatuista kuvista koostuva esikatselugalleria, josta voit valita kuvat tilattavaksi.
  • Kuvankäsittely ja retouch. (Vaikeammat käsittelyt, kuten esim. kuvien yhdistäminen, objektin poistaminen koiran/henkilön takaa yms. laskutetaan erikseen.)
  • Galleria valmiista kuvista.
  • Kuvatiedostot netti- ja printtikokoisina
  • 60-120 minuutin kuvaussessio.

Maksu

Kuvauspalveluiden maksutapana on lasku. Lasku toimitetaan sähköpostitse ja sen maksuaika on 14 päivää.

Asiakas vastaa kuvaajan matkakuluista, parkkimaksuista sekä mahdollisista lauttamaksuista ja muista ennakoimattomista ja kuvaajasta riippumattomista matkakuluista kuvauspaikoille.

Kuvausajankohdan sopiminen kirjallisesti (esim. sähköpostin tai chatin välityksellä) sitoo tilaajan kuvauspalvelun tilaukseen.

Varausmaksu  veloitetaan kuvausajankohdan yhteydessä. Varausmaksu on suuruudeltaan 10€, joka hyvitetään kuvauksen loppusummasta. Varausmaksun saa peruutustilanteessa takaisin, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 24 tuntia ennen kuvausta. Sen jälkeen varausmaksu ei palauteta.

Matkakulut

Matkakulut kuuluvat palvelupakettien kuvauksien määrittelemissä rajoissa hintaan. Ylimenevistä kilometreistä laskutetaan 0,40€/kilometri.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Tilaaja saa kopioida ja teettää kuvia toimitetuista, käsitellyistä kuvista rajattomasti henkilökohtaisen ja ammatilliseen käyttöönsä. Tilaaja on oikeutettu jakamaan web-resoluution kuvatiedostot sosiaalisessa mediassa.

Kuvien jälleenmyynti sellaisenaan tai osana jotain tuotetta tai palvelua on kielletty. Tilaaja saa teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. 

Toimitettujen kuvien tyylin, ulkoasun tai taiteellisen ilmaisun muokkaaminen tilaajan toimesta jälkikäteen on ehdottomasti kiellettyä.

Kuvien täydet tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla. Kuvaaja saa käyttää valokuvia portfoliossaan, kuvakilpailuissa, blogissaan, sosiaalisen median tileillä sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Valokuvaaja sitoutuu aina kunnioittamaan tilaajan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa ja hyviä tapoja kaikessa kuvien julkisessa käytössä.

Valokuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen

Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti.

Kaikki kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta, mutta tarkempi käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta) ei kuulu palveluun ilman lisämaksua.

Toimitettavien kuvien valinta on täysin valokuvaajan harkinnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia otettuja kuvia, jos ne eivät valokuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 3kk kuvaustapahtuman jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

Valokuvien toimitus ja koevedokset

Tilaaja saa koevedokset kymmenen vuorokauden sisällä kuvauksesta vedosgalleriaan nähtäväksi, ellei tilatun palvelun osalta luvata nopeampaa toimitusta. Koevedoksia tai koevedoksista otettuja kuvakaappauksia ei saa käyttää tai julkaista missään. Valokuvaaja käsittelee tilaajan valitsemat vedokset oman tyylinsä ja asiakkaan toiveiden mukaan.

Valmiit kuvat toimitetaan tilaajalle 1-4 viikon kuluttua hänen valittuaan sopivat kuvat vedoksista, ellei tilatun palvelun osalta luvata nopeampaa toimitusta.

Valokuvat toimitetaan tilaajalle digitaalisina tiedoistoina maksimissaan kolmessa eri koossa:

  • Täysiresoluutioinen JPEG (SRGB)

  • Internet-resoluutioinen JPEG (SRGB, Facebook, Instagram, email jne.)

Tilaajan vastuu

Tilaaja takaa, että hän antaa valokuvaajalle työrauhan ja toimii valokuvaajan kanssa yhteistyössä niin, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa kuvien epäonnistumisesta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovittelemalla. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.