Valokuvauksen yleiset sopimusehdot

Kuvauksen varaamalla, asiakas vakuuttaa tutustuneensa kuvaajan portfolioon, aiempien kuvausten lopputuloksiin sekä hinnastoon. Varamalla kuvausajan asiakas hyväksyy kuvaussopimuksen ehdot.

Nämä yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei tilaajan kanssa ole toisin sovittu. Tilaajalla tarkoitetaan kuvauksen tilannutta yksityishenkilöä tai yritystä.

Kuvauksen hinta ja palvelun sisältö

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Matkakuluista sovitaan aina etukäteen tilannekohtaisesti. Hinnasto on voimassa toistaiseksi ja kuvaaja pidättää oikeuden muutoksiin. Tilaushetkellä sovittuihin hintoihin ei tule muutoksia.

Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa.

Kaikkiin kuvauspaketteihin sisältyy:

  • Vesileimatuista kuvista koostuva esikatselugalleria, josta voit valita haluamasi kuvat tilattavaksi.
  • Peruskäsittely. Peruskäsittelyyn kuuluu häiritsevien yksityiskohtien ja hihnojen poistot. (Vaikeammat käsittelyt, kuten esim. kuvien yhdistäminen, jonkin asian poistaminen koiran/henkilön takaa, paksun pannan/valjaiden poisto tai muut suuritöiset muokkaukset sovitaan ja laskutetaan erikseen.)
  • Kuvatiedostot netti- ja printtikokoisina digitaalisesti toimitettuna.
  • Kuvaussessio (riippuen kuvauksesta 10-120 min).

Valokuvien toimitus

Tilaaja saa koevedokset 10 (kymmenen) vuorokauden sisällä kuvauksesta vedosgalleriaan nähtäväksi, ellei erikseen sovita nopeammasta toimituksesta. Koevedoksia asiakas ei saa julkaista missään. Valokuvaaja käsittelee tilaajan valitsemat vedokset oman tyylinsä ja asiakkaan toiveiden mukaan.

Valmiit kuvat toimitetaan tilaajalle 1-4 viikon kuluessa hänen valittua haluamansa kuvat vedoksista, ellei erikseen sovita nopeammasta toimituksesta.

Valokuvat toimitetaan tilaajalle digitaalisina tiedoistoina kahdessa eri koossa:

  • Täysiresoluutioinen JPEG (sopii tulostettavaksi)
  • Internet-resoluutioinen JPEG (sopii käytettäväksi esim. sosiaalisessa mediassa).

Valokuvien tyyli ja varmuuskopiointi

Valokuvaaja luo kuviensa taiteellisen tyylin haluamallaan tavalla. Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hänen tulee ymmärtää, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai esimerkiksi olosuhteista johtuen. Valokuvaaja ei lupaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat.

Valokuvaaja päättää, mitkä kuvista hän lataa koevedosgalleriaan nähtäväksi. Asiakkaalla ei ole automaattisesti oikeutta nähdä kaikkia otettuja kuvia, jos ne eivät valokuvaajan mielestä ole tarpeeksi hyviä tai ammattimaisia näytettäviksi.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista kuvaus- ja kuvankäsittelyvaiheen ajan. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 3kk kuvaustapahtuman jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia. Mikäli kuvat tuhoutuvat mainitun ajan sisällä, saa asiakas takaisin varausmaksut ja muut maksut, joita hän on kuvauksesta maksanut, tai vaihtoehtoisesti hänelle järjestetään ilmainen uusi kuvaus.

Tilaajan vastuu

Tilaaja takaa, että hän antaa valokuvaajalle työrauhan ja pyrkii parhaansa mukaan tekemään yhteistyötä niin, että kuvaus onnistuisi mahdollisimman hyvin. Kuvaaja ei ole vastuussa, mikäli kuvaus epäonnistuu asiakkaan tai hänen lemmikkinsä toiminnan takia.

Lemmikin omistaja on vastuussa lemmikeistään kuvauksen aikana sekä mahdollisesta kuvaajan omaisuudelle aiheutetusta vahingosta.

Peruutusehdot

Miljöökuvauksissa on aina säävaraus. Mahdollisesta kuvausajankohdan siirrosta tai peruumisesta sovitaan ennen sovittua kuvausajankohtaa.

Olethan kuvauspaikalla ajoissa, sillä myöhästyminen vähentää kuvausaikaa, jotta kuvaaja voi palvella seuraavia asiakkaitaan ajallaan.

Mikäli joudut perumaan kuvausajan, teethän sen ajoissa. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kuvaus kirjallisesti 24h ennen kuvausaikaa. Perumatta jääneestä ajasta peritään 50% kuvauksen hinnasta. Sairastapauksen tai loukkaantumisen takia valokuvaus siirretään toiseen ajankohtaan.

Maksu

Kuvauspalveluiden maksutapana on lasku tai kuvatilauspalvelun/verkkokaupan maksutavat. Lasku toimitetaan sähköpostitse ja sen maksuaika on 14 päivää. Kuvatilauspalvelun maksut suoritetaan kuvien tilauksen yhteydessä palvelussa kuvatilaus.fi. Kuvauksen perusmaksu maksetaan ennen kuvien näkemistä, eikä maksua palauteta, vaikka asiakas ei haluaisikaan kuvia. Lisäkuvat valitaan ja maksetaan kuvien näkemisen jälkeen. Tilattaessa, esimerkiksi, lahjakortteja tai printtikuvia kuvaajan verkkosivuston verkkokaupasta, suoritetaan maksu verkkokaupan kassalla.

Mikäli erikseen ei ole ilmoitettu muuta, asiakas vastaa kuvaajan matkakuluista, parkkimaksuista sekä mahdollisista lauttamaksuista ja muista ennakoimattomista ja kuvaajasta riippumattomista matkakuluista kuvauspaikoille. Mainostettaviin kuvauspäiviin jne. matkakulut kuuluvat hintaan, eli tätä kohtaa sovelletaan vain kun asiakas tilaa henkilökohtaisen kuvauksen valitsemaansa kohteeseen. Matkakuluista yms. myös keskustellaan ja sovitaan aina ennen kuvauksia yllätysten välttämiseksi.

Varausmaksu laskutetaan varauksen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta, vaikka asiakas jättäisi saapumatta kuvaukseen tai peruu varauksen. Varausmaksu palautetaan vain jos peruutus tapahtuu kuvaajan toimesta, esim. huonon sään tai sairastapauksen vuoksi. 

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Tilaaja saa kopioida ja teettää kuvia ostamistaan toimitetuista, käsitellyistä kuvista rajattomasti henkilökohtaiseen ja ammatilliseen käyttöönsä. Tilaaja on myös oikeutettu jakamaan web-resoluution kuvatiedostot sosiaalisessa mediassa tai muissa vastaavissa paikoissa.

Kuvien jälleenmyynti on kielletty. Myös kuvista teetettyjen muiden tuotteiden myyminen on kiellettyä. Tilaaja saa kuitenkin teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa.

Tilaaja ei saa tehdä muutoksia tai kuvankäsittelyä ostamiinsa kuviin, vaan niitä tulee käyttää sellaisinaan.

Sekä asiakkaan ostamien, että ostamatta jättämien kuvien täydet tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla. Kuvaaja saa käyttää valokuvia portfoliossaan, kuvakilpailuissa, blogissaan, sosiaalisen median tileillä sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Valokuvaaja sitoutuu kuitenkin kuvia käyttäessään noudattaamaan hyviä tapoja sekä kunnioittamaan tilaajan yksityisyyttä. Kuvaaja ei siis, esimekiksi julkaise kuvia, joissa näkyy ihmisten kasvoja ilman erillistä lupaa. Kuvaaja saattaa käyttää myös kuvia, joita asiakas itse ei valinnut ostettavakseen. Tällaisten kuvien julkaisu ei kuitenkaan anna asiakkaalle oikeuksia kuvaan.

Mikäli asiakas loukkaa kuvaajan oikeuksia jakamalla/myymällä materiaalia, johon hänellä ei ole oikeuksia (esimerkiksi koevedosgallerian käsittelemättömiä ei-valmiita kuvia), peritään häneltä 80€ maksu per kuva. Kuvien kopioiminen ja jakaminen ilman lupaa on tekijänoikeusrikos.

Asiakkaalla on oikeus pyytää asiakastietojensa poistamista EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa esimerkiksi kirjanpitolain takia kuvaajalla on velvollisuus tietojen säilyttämiseen.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovittelemalla. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Scroll to Top